Monday, December 12, 2011

Soalan Yang Sering Ditanya | Polisi Pendidikan Anak

S: Sekiranya membeli polisi dalam nilai yang kecil sekarang, dan ingin menambah simpanan saya kemudian, bagaimanakah caranya?

J: Kefleksibelan meningkatkan amaun simpanan akan bergantung pada jenis polisi yang kita beli. Polisi berkaitan pelaburan membenarkan kefleksibelan untuk meningkatkan simpanan melalui penambahan premium bulanan pada bila-bila masa, manakala polisi endowmen yang biasa, lazimnya kurang fleksibel. Walau bagaimanapun, beberapa polisi endowmen juga menawarkan pilihan penambahan premium bulanan. Dapatkan maklumat daripada syarikat insurans atau ejen tentang terma dan syarat yang berkaitan dengan penambahan premium bulanan dan berapa banyak daripada penambahan itu akan diagihkan kepada simpanan atau pelaburan.

S: Bagaimanakah caranya membuat pengeluaran apabila tiba masanya?

J: Pilih polisi yang mempunyai kefleksibelan memandangkan kos pendidikan biasanya ditanggung dalam tempoh beberapa tahun. Terdapat polisi endowmen yang akan membenarkan anda menerima sebahagian daripada manfaat insurans sebelum polisi matang, contohnya bayaran 30% daripada manfaat insurans tiga tahun sebelum polisi matang dan selebihnya dibayar apabila polisi matang. Sekiranya polisi itu merupakan pelan berkaitan pelaburan, pengeluaran boleh dibuat pada bila-bila masa dengan menebus unit saham.

S: Apakah kriteria polisi pendidikan untuk layak mendapat potongan cukai pendapatan?

J: Polisi pendidikan yang memenuhi tiga kriteria berikut layak mendapat potongan cukai pendapatan tahunan sehingga 3000.

- polisi pendidikan mestiulah dibeli oleh ibu bapa/penjaga yang sah;
- polisi itu mestilah matang apabila anak mencapai umur antara 13 hingga 25 tahun; dan
- rider manfaat pembayar mestilah diambil sepanjang tempoh polisi.

S: Saya tidak mempunyai anak, tetapi ingin membeli polisi untuk anak saudara saya. Bolehkah saya berbuat demikian?

J: Tidak boleh. Hanya ibu bapa/penjaga yang sah boleh membeli polisi untuk anknya. Walau bagaimanapun, kita masih boleh mengatur pembelian dan pembayaran polisi dengan kerjasama ibu bapa/penjaga yang sah. Dalam kes ini, kita terpaksa memberikan semua kuasa atas polisi kepada empunya polisi, iaitu ibu bapa/penjaga yang sah.

S: Apakah akan terjadi kepada polisi itu sekiranya anak meninggal dunia sebelum polisi matang?

J: Sekiranya anak meninggal dunia lebih awal, manfaat kematian akan dibayar kepada empunya polisi (ibu bapa/penjaga yang sah) dan polisi berkenaan akan ditamatkan. Walau bagaimanapun, bergantung pada jenis polisi pendidikan anak yang telah kiat beli, manfaat kematian sepenuhnya akan hanya dibayar sekiranya anak meninggal dunia selepas umur tertentu (biasanya selepas empat tahun). Kita boleh menyemak terma dan syarat polisi untuk mengetahui bila kita layak menerima bayaran manfaat.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...