Wednesday, December 14, 2011

Panduan Penting Membeli Insurans atau Pelan Takaful

Sebelum membeli pelan Takaful atau insurans, antara panduan penting yang kita harus ambil kira ialah dengan:-

- Memahami polisi atau pelan termasuk ciri-ciri produk, syarat-syarat, had manfaat dan pegecualiannya.

- Memastikan premium insurans atau caruman takaful akan dibayar adalah berpatutan.

- Memastikan amaun perlindungan adalah mencukupi dan sesuai dengan keperluan kita sendiri.

- Pastikan semua fakta penting didedahkan sepenuhnya.

- Berurusan hanya dengan ejen berdaftar/broker berlesen atau secara terus dengan syarikat insurans atau pengendali takaful.

- Memantau tempoh perlindungan dan masa untuk membayar premium atau caruman.

Cara untuk membuat tuntutan

Semak polisi atau sijil
=> Semak sama ada kerugian atau kerosakan tersebut dilindungi

=> Semak perkara yang dikecualikan atau bahagian kerugian yang kita perlu tanggung sendiri.

=> Sekiranya kita tidak pasti tentang prosedur-prosedur yang harus diikuti, kita hendaklah mendapatkan nasihat daripada syarikat insurans atau pengendali takaful, ejen atau broker kita.

=> Minta borang tuntutan dan dapatkan nasihat tentang dokumen yang diperlukan untuk menyokong tuntutan kita.

=> Dalam sesetengah kes, laporan polis mungkin diperlukan. Bagi kemalangan motor, laporan polis mesti dibuat dalam tempoh 24 jam.

Sediakan maklumat yang lengkap dan betul
=> Bekerjasama dan berikan semua maklumat yang diperlukan oleh syarikat insurans atau pengendali takaful atau wakilnya (biasanya pelaras kerugian)

=> Maklumat yang tidak betul atau tidak lengkap akan mengakibatkan kelewatan dalam pemprosesan tuntutan data

Simpanan salinan semua dokumen
=> Simpan salinan semua dokumen dan rekod seperti bil, laporan dan surat-menyurat.

Sentiasa berkomunikasi
=> Syarikat insurans atau pengendali takaful perluy mengesahkan penerimaan tuntutan dalam tempoh tujuh hari.

=> Sentiasa berhubung dengan syarikat insurans atau pengendali takaful sehingga tuntutan diselesaikan.

=> Sekiranya tawaran yang dibuat tidak memadai atau tidak seperti yang diharapkan, bersedialah untuk berunding. Kedua-dua pihak hendaklah berunding secara baik.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...