Tuesday, December 20, 2011

Pelan Insuran Pelaburan | Insurans Berkaitan Pelaburan

Pelan insurans pelaburan adalah pelan insurans hayat yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan. Premium yang kita bayar bukan sahaja menyediakan kita perlindungan insurans hayat tetapi pada masa yang sama, sebahagian premium juga akan dilaburkan dalam dana pelaburan khusus pilihan kita. Sebagai pemegang polisi kita harus memilih bagaimana membahagikan premium insurans kita untuk perlindungan dan pelaburan.

Perlindungan insurans yang disediakan termasuklah manfaat sekiranya berlaku kematian, hilang upaya dan penyakit kritikal.

Dana pelaburan dibahagikan kepada unit yang nilainya sama. Harga unit-unit ini disiarkan setiap hari di dalam akhbar bagi membolehkan kita mengikuti perkembangan nilai pelaburan kita mengikuti perkembangan nilai pelaburan.

Ciri unik pelan insurans berkaitan pelaburan

Sebagai pelan insurans yang menggabungkan pelaburan dan perlindungan, insurans berkaitan pelaburan mempunyai ciri-ciri berikut:-

- Kita diberi fleksibiliti untuk memilih sendiri paras perlindungan dan pelaburan kita.

- Kita boleh memilih untuk mengubah jumlah bayaran premium atau perlindungan kita mengikut perubahan kedudukan kewangan kita.

- Kita boleh pilih daripada berbagai dana untuk melabur, bergantung kepada paras risiko yang selesa untuk kita.

- Pelaburan dana pertumbuhan atau dana berkaitan ekuiti mungkin akan memberi pulangan yang lebih tinggi daripada pelan insurans hayat tradisional dalam tempoh jangka panjang. Walau bagaimanapun, kita harus ingat bahawa pulangan yang tinggi adalah disertai dengan risiko yang lebih besar.


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...