Tuesday, December 13, 2011

Prinsip Asas Insurans

Terdapat empat prinsip asas insurans. Antaranya ialah:-


1. Kepentingan boleh insurans
Kita harus mempunyai kepentingan terhadap barang atau hayat yang diinsuranskan di mana sesuatu kerosakan atau kehilangan kepada harta benda atau hayat yang diinsuranskan akan mengakibatkita menanggung kerugian kewangan.

Sebagai contoh, sekiranya kita menjual kereta, kita juga sepatutnya berhenti daripada menginsuranskan kereta tersebut kerana kita tidak lagi mempunyai kepentingan boleh insurans. Sekiranya kita terus menginsuranskanmnya, sudah tentu company insurans tak akan bayar pampasan kepada kita kalau jadi apa-apa kerugian tau kerosakan kat kereta tersebut.

2. Penuh percaya mutlak
Kontrak insurans adalah konrak atas dasar penuh percaya mutlak. Kita, sebagai pemegang polisi mesti mendedahkan semua fakta penting bila beli polisi. Kegagalan mendedahkan mana-mana fakta penting contoh seperti sejarah kesihatan, kemungkinan polisi yg dibeli tadi itu akan menjadi tidak sah. Contoh, kita ada sakit jantung tapi tak declare. Then bila sumthing happen kita nak claim. Dah tu sebelum nak bayar claim tu dah tentu company insurans ni akan investigate then it happens they found out kita tak declare. Jangan salahkan company insurans kalau premium korang di bayar balik kesemuanya macam Prudential.

3. Indemniti
Hanya digunapakai untuk kerosakan fizikal sesuatu harta benda (contoh; kerosakan ke atas bangunan atau kenderaan bermotor) di mana kerugian tersebut boleh dinilai dari segi kewangan. Kita tidak boleh mendapat keuntungan dari polisi insurans. Sekiranya kita mengalami kerugian, syarikat insurans akan membayar atau meletakkan kita kepada keadaan yang sama sebelum berlaku kerugian.

4. Sumbangan
Tidak perlu membeli lebih dari satu polisi untuk melindungi sesuatu harta. Kalau beli lebih daripada satu polisi, kita cuma boleh buat satu tuntutan sahaja apabila berlaku kerugian atau kerosakan terhadap harta tersebut, Amaun yang boleh dibayar tersebut akan disumbangkan oleh syarikat-syarikat insurans yang terlibat. Walau bagaimanapun, kita boleh membeli lebih dari satu polisi sekiranya kita ingin melindungi hayat kita.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...