Thursday, April 14, 2011

Kategori Insurans

1. INSURANS HAYAT
Membayar faedah kepada penanggung pemegang polisi yang meninggal dunia atau kelumpuhan anggota.

Mengurangkan beban keluarga akibat dari kehilangan sumber mata pencarian.

Sering dikaitkan dengan "Endowment"~ Insurans yang membayar nilai muka (plus bonus) selepas sesuatu tempoh samada pemegang polisi hidup atau mati.

Penerima pampasan bergantung kepada jenis insurans iaitu:-

(a) Polisi seumur hidup
- Premium dibayar sehingga ke akhir hayat dan waris akan menerima jumlah penuh beserta dengan bonus.

(b) Polisi bayaran terhad
- Membayar premium untuk tempoh terhad contohnya 20 tahun yang mana pampasan akan diberi sekiranya mati dalam tempoh tersebut dan selepas tempoh tamat tiada lagi perlindungan diberi.

(c) Polisi nyawa bekal hidup
- Membayar premium untuk suatu tempoh yang telah ditetapkan dan akan menerima jumlah penuh beserta dengan bonus pada akhir tempoh. Waris akan menerima pampasan sekiranya pemegang polisi tersebut mati atau meninggal dunia.


2. INSURANS BUKAN HAYAT

Juga dikenali sebagai insurans am, biasa kita sebut general insurance. Insurans ni terdiri daripada insurans kebakaran, pengangkutan, pampasan pekerja, liabiliti awam, liabiliti produk, kontrak kemalangan dan lain-lain.

a. INSURANS KEBAKARAN
Melindungi kerugian akibat kebakaran atau api atau asap daripada kebakaran. Sesuai melindungi premis, stok barang- barang, wang tunai, mesin, kenderaan, loji dan kilang. Boleh juga melindungi kehilangan keuntungan akibat kebakaran.

Insuran kebakaran terbahagi kepada :-

INSURANS BERNILAI:
- Menyatakan jumlah nilai harta yang diinsuranskan dan ganti rugi akan dibayar mengikut nilai yang dinyatakan.

INSURANS TERAPUNG / TERBUKA:
- Tidak dapat menyatakan nilai sebenar harta yang ada. Ini amat sesuai untuk peniaga yang mempunyai stok perubahan yang kerap.

POLISI INSURANS TIDAK BERNILAI:
- Nilai harta yang diinsuranskan tidak dinyatakan. Taksiran kerugian akan dibuat jika berlaku kebakaran dan kerugian akan dibayar mengikut taksiran tersebut.

b. INSURANS KECURIAN, ROMPAKAN DAN PECAH RUMAH
-Melindungi kerugian atas harta benda ( mesin, stok barangan )
-Senarai harta benda serta nilai yg hendak diinsuranskan diserahkan kpd sykt insurans.
-Premium akan dikenakan mengikut nilai harta
-Pampasan tidak dibayar utk kecurian/rompakan luar premis

c. INSURANS PERKAPALAN / PENERBANGAN
Memberi perlindungan kepada kapal dan semua yang berada di atasnya terhadap risiko yang mungkin berlaku di laut seperti kebakaran, rompakan, kerosakan, pelanggaran dan lain-lain.

Polisi yang disediakan termasuk:-
- Polisi rangka dan jentera
- Polisi kargo
- Polisi tambang
- Polisi liabiliti pemilik kapal

Polisi penerbangan pula melindungi pesawat dan segala yang ada di dalamnya dari risiko yang berlaku di udara. Contohnya seperti polisi rangka dan polisi tanggungan.

d. INSURANS KEPINGAN KACA / CERMIN PERAGAAN
- Melindungi kaca atau cermin yang dipasang di tingkap, dinding dan pintu premis untuk peragaan. dan premium akn dibayar mengikut keluasan.

e. INSURANS TUNAI DALAM PERJALANAN
- Memberi perlindungan kepada wang tunai yang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Pampasan akan diberi sekiranya wang tersebut dirompak.

f. INSURANS JAMINAN SETIA
- Melindungi majikan kerugian akibat daripada pecah amanah, kecurangan atau penipuan bagi pekerja yang terlibat dengan urusan wang.

g. INSURANS GADAIAN
- Melindungi si diinsurans dengan menjelaskan semua hutang dan pinjaman apabila meninggal dunia. Contohnya seperti membeli hartanah secara sewa beli dan membayar ansuran hartanah tersebut.

h. INSURANS AWAM DAN INSURANS SWASTA

Insurans Awam
- merupakan insurans yang diterbitkan oleh syarikat insurans awam atau agensi-sgensi kerajaan.
- cth: PERKESO (SOCSO)

Insurans swasta
- merupakan insurans yang diterbitkan oleh syarikat insurans persendirian atau syarikat insurans milik pemegang saham.
- syarikat insurans persendirian ditubuhkan oleh individu persendirian.
- manakala syarikat insurans milik pemegang saham adalah milik pemegang saham yang mungkin pemegang polisi ataupun tidak.
- boleh dibahagikan kepada "stock insurance company" dan "mutual insurance company".
- "stock insurance company" adalah milik pemegang saham yang mungkin pemegang polisi atau tidak.
- "mutual insurance company" adalah milik pemegang polisi sahaja.
- kebanyakan syarikat insurans di Malaysia terdiri daripada "stock insurance company"

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...