Tuesday, January 24, 2012

Jenis Pelan Insurans Berkaitan Pelaburan

Terbahagi kepada dua iaitu, Pelan premium tunggal dan pelan premium berkala.

1. Pelan Premium Tunggal
>> Bayaran premium tunggal secara sekaligus

>> Perlindungan kematian atau hilang upaya kekalenyeluruh adalah di dalam lingkungan 125% daripad premium yang dibayar.

>> Bayaran manfaat adalah jumlah diinsuranskan atau nilai unit pelaburan semasa membuat tuntutan, mengikut mana yang lebih tinggi.

>> Bahagian premium yang lebih besar boleh segera dilaburkan untuk menghasilkan pulangan.

2. Pelan Premium Berkala
>> Bayaran premium dibuat secara bulanan, suku-tahunan, setengah tahunan atau tahunan.

>> Perlindungan insurans asas bagi kematian atau hilang upaya kekal menyeluruh biasanya berlipat ganda daripada bayaran premium.

>> Bayaran manfaat adalah jumlah diinsuranskan dicampur nilai unit pelaburan.

>> Bahagian premium yang lebih kecil disediakan untuk pelaburan pada awal tahun polisi kerana caj permulaan adalah lebih tinggi.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...